lediga lägenheter i Stockholm karta, STOCKHOLMS LÄN

Stockholms län

Över 1 000 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är även gratis att starta konto för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.

 

 

 

Stockholms län är beläget i östra Svealand och vars residensstad är Sveriges huvudstad Stockholm.

Bostadsbyggandet i Stockholms län ökade successivt under 2000-talet efter att ha legat på en låg nivå ända sedan mitten av 1990-talet. Särskilt många bostäder påbörjades under 2006-2007. Under 2008 halverades bostadsbyggandet till 6 400 bostäder. Mer än hälften av länets bostadsbyggandet sker numera i Stockholm stad. Det byggs nu fler lägenheter i flerbostadshus och inslaget av hyresrätter har ökat särskilt i regionens centrala delar. Under 2006 påbörjades nära 3 000 hyresrätter jämfört med 400-500 hyresrätter i i början av 2000-talet.

Privata hyresvärdar fördelat på kommun

Här nedanför kan ni hitta alla kommuner som ligger i Stockholms län. Du kan sen i varje kommun hitta både kommunala och privata hyresvärdar som erbjuder hyreslägenheter till dig som bostadssökande.

Lediga lägenheter i Botkyrka
Lediga lägenheter i Danderyd
Lediga lägenheter i Ekerö
Lediga lägenheter i Haninge
Lediga lägenheter i Huddinge
Lediga lägenheter i Järfälla
Lediga lägenheter i Lidingö
Lediga lägenheter i Nacka
Lediga lägenheter i Norrtälje
Lediga lägenheter i Nykvarn
Lediga lägenheter i Nynäshamn
Lediga lägenheter i Salem
Lediga lägenheter i Sigtuna
Lediga lägenheter i Sollentuna
Lediga lägenheter i Solna
Privata hyresvärdar i Stockholm
Lediga lägenheter i Sundbyberg
Lediga lägenheter i Södertälje
Lediga lägenheter i Tyresö
Lediga lägenheter i Täby
Lediga lägenheter i Upplands-bro
Lediga lägenheter i Upplands-väsby
Lediga lägenheter i Vallentuna
Lediga lägenheter i Vaxholm
Lediga lägenheter i Värmdö
Lediga lägenheter i Österåker

Mer information om Stockholms län

I Stockholms län dominerar fyra stora byggföretag; JM, NCC, Peab och Skanska. De fyra dominerande byggbolagen står idag för ungefär hälften av länets bostadsbyggande. De senaste åren har dock dominansen minskat.

Länsstyrelsen bedömer att bostadsbyggandet kommer att fortsätta att minska till ca 6 000 bostäder 2009 och 8 500 bostäder 2010. Det minskade bostadsbyggandet har ett starkt samband med konjunkturnedgången under 2009.

För första gången på flera år varslar nu länets bostadsbolag arbetskraft.

Priserna på permanenta småhus i landet steg kontinuerligt från 1996 till hösten 2008 enligt Mäklarstatistik. Under hösten 2008 minskade bostadspriserna i hela landet för första gången på tolv år. Under första halvåret 2009 har det skett en stabilisering av huspriserna i Stockholmsregionen. Än så länge har Stockholmsregionen klarat sig förhållandevis väl i konjunkturnedgången, men om varsel och uppsägningar även drabbar Stockholm i större skala bedömer läns-styrelsen att bostadspriserna sannolikt kommer att falla även här under hösten 2009. Efterfrågan är fortfarande stor, men många hushåll avvaktar med att köpa i tron att priserna fortsätter ner eller för att de har svårt att finansiera köpen. Den senaste tidens räntesänkningar har emellertid lett till en ökat aktivitet på bostadsmarknaden.

De högsta priserna i landet återfinns i Stockholms län med ett genomsnittspris på cirka 3,5 miljoner kronor jämfört med 1,9 miljoner kronor för riket (juni 2009). Det råder dock stora skillnader i länet mellan Danderyd ( 6,6 miljoner kronor) och Lidingö (6,3 miljoner kronor) jämfört med ytterkommuner som Nynäshamn (2,2 miljoner kronor) och Norrtälje (1,8 miljoner kronor). Medelpriset i Salem var 2,4 miljoner kronor.
Även priserna för bostadsrätter i Stockholms län minskade under hösten 2008 för första gången på tolv år med i genomsnitt 9 %. Under första halvåret 2009 län ökade bostadsrättspriserna i Stockholms med 11 %, men länsstyrelsen bedömer att det finns risk att även bostadsrättspriserna minskar i likhet med villapriserna under hösten 2009.

Stockholms län är vid riksdagsval i Sverige indelat i Stockholms kommuns valkrets och Stockholms läns valkrets. I EU:s statistiska NUTS-indelning motsvarar Stockholms län riskområdet Stockholm.

Länsstyrelsen har sitt säte i Ämbetshuset på Kungsholmen i Stockholm.

Stockholms län ingick mellan 1634–1641 i Upplands landshövdingedöme. Mellan 1641–1654 var Stockholms och Uppsala län uppdelade på två landshövdingedömen för att sedan återförenas till ett Upplands hövdingedöme. 1714 gjordes en ny, slutgiltig indelning i två län.

Stockholms stad ingick inte i länet utan bildade en särskild administrativ enhet, underställd Överståthållarämbetet, ÖÄ. Stockholm var dock länets residensstad, den enda belägen utanför det egna länet. Från den 1 januari 1968 förenades Stockholm med länet. Samtidigt gjordes vissa gränsändringar gentemot grannlänen. Upplands-Bro kommun överfördes till exempel från Uppsala län samt flera tidigare kommuner från Södermanlands län (som kom att tillhöra Södertälje kommun), samtidigt som de nordligaste delarna av det gamla länet överfördes till Uppsala län, som Östhammars stad och Öregrunds stad. Stockholms län fick därmed sin nuvarande utsträckning.

Länet utgörs av delar av landskapen Uppland och Södermanland. En femtedel av Sveriges befolkning bor i Stockholms län. Länet gränsar mot Södermanlands och Uppsala län. Stockholms län delar dessutom en extremt kort landgräns med Finland, en liten ö kallad Märket.

Länet har ett förhållandevis omfattande jord- och skogsbruk. Näringen är blygsam vad gäller sysselsättningen, men i exempelvis Norrtälje kommun är den betydelsefull och där finns 40 procent av länets jordbruksföretag.

Du som bor och arbetar här i Stockholms län möter landstinget i flera olika roller. Du kan vara patient, kollektivtrafikant, skattebetalare och väljare – ja, kanske även anställd, leverantör eller samarbetspartner.

Stockholms läns landsting kan vara tre olika saker: dels Stockholms län, som sträcker sig från Nynäshamn i söder till Norrtälje i norr, dels landstingets verksamheter som främst handlar om medborgarnas behov av vård och kollektivtrafik i länet och dels den politiska församlingen där folkvalda fattar beslut.

Stockholms län

Stockholms län består av 26 kommuner av varierande storlek och täcker en yta av 6 519 kvadratkilometer. En femtedel av Sveriges befolkning, cirka 2 miljoner personer, bor i länet. Här finns en större andel höginkomsthushåll än i resten av landet men också många låginkomsttagare.

Verksamheten

Landstingets främsta uppgift är att se till att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Andra viktiga inslag är miljöarbetet och den långsiktiga planeringen av kollektivtrafiken och regionens tillväxt.

Kulturen får ekonomiskt stöd för att vara tillgänglig för alla i länet, framför allt för barn och ungdomar. Mycket pengar satsas på forskning och på att förebygga hälsoproblem.

Politiken

Landstinget är en organisation som ytterst styrs av dem som bor i länet. Vart fjärde år är det val; då väljer du vilka politiska partier och vilka politiker som ska styra landstinget.

Landstingsfullmäktige är Sveriges näst största beslutande församling med 149 ledamöter. Fullmäktige sammanträder ungefär en gång i månaden och diskuterar och tar beslut i olika frågor som berör länets invånare och vilka mål som landstinget ska jobba efter.

Över 1 200 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är gratis att starta konto även för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.