Södermanlands län

Södermanlands län

Över 1 000 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är även gratis att starta konto för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.

 

 

 

Södermanlands län är ett av Sveriges län, beläget i landskapet Södermanland i östra Svealand. Länets residensstad är Nyköping.

Länets historia går tillbaka till 1683 då Södermanlands län skapades av de tre tidigare slottslänen Nyköpings län, Gripsholms län och Eskilstunahus län. Denna regionindelning har än idag sina spår i det Södermanländska bank- och tidningsväsendet. Sörmlands Sparbank (huvudkontor i Katrineholm) korresponderar exakt med det tidigare Nyköpings län medan Eskilstuna Rekarne Sparbank finns inom ramarna för det gamla Eskilstunahus län.

Detta gäller också länets två stora dagstidningar, vars utbredningsområden också korresponderar med de gamla länens gränser; Södermanlands Nyheter ges endast ut i tidigare Nyköpings län och Eskilstuna-Kuriren enbart täcker det gamla Eskilstunahus län.

Kommunerna

kulturpolitik och kulturliv i Södermanland

Sedan kulturplanen för Sörmland beslutades i oktober 2011 har nu två revideringar genomförts. Många delar av den ursprungliga planen är genomförda, några återstår att arbeta med, och några kommer att behöva föras över till en ny plan. I den senaste revideringen för 2014 vill jag särskilt peka på den struktur som nu finns och ska implementeras framöver, både i framtagandet av en ny kulturplan och i det framtida utvecklingsarbetet kring Sörmlands kulturliv. Det känns värdefullt att få till stånd ett aktivt deltagande på alla nivåer och från flera förutsättningar, fortfarande i enlighet med kultursamverkansmodellens ramverk och grund.Inför det kommande arbetet med en kulturplan 2015-2017 har vi en ambition att fånga upp behoven, möjligheterna och intentioner som kan fortsätta, utvecklas eller bli nya byggstenar i det sörmländska kulturlivet. Också sådant som inte blir en del av den regionala kulturverksamheten vill vi ta upp. Många är de tankar, förslag och idéer som kommit fram i samtalen kring planen, och under processen med att skriva den och revidera denna. Det är fortfarande angeläget att planen och arbetet med att realisera tankar i den, får bli en del av den regionala utvecklingen, såväl inom kulturområdet som för samhällsutvecklingen i Sörmland.

Vi hoppas att planen ger inspiration och reflektioner som vi alla som arbetar med Sörmlands kultur kan ta med oss i det dagliga arbetet, oavsett om vi arbetar i landstinget, kommuner eller i cvilsamhället med alla dess aktörer.

Det är öppet för dialog, synpunkter från alla som bidrar till kulturen i Sörmland. Du som läser och inte alltid deltar i det framtida arbetet direkt kan alltid kontakta oss som arbetar med landstingets kulturverksamheter, dina kommunala tjänstemän eller politiker om du har förslag och tankar.

Över 1 200 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är gratis att starta konto även för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.