Västernorrlands län

Västernorrlands län

Över 1 000 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är även gratis att starta konto för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.

 

 

 

Västernorrlands län är beläget i mellersta Norrlands östra del. Länet tillhör den informella Mittsverigeregionen, som utgör en del av Nedre Norrland.

Kommuner med hyresvärdar i Västernorrlands län

Av Sveriges 21 län är Västernorrland det till ytan sjätte största, befolkningsmässigt det sjätte minsta. Av Norrlands fem län är Västernorrland det till ytan såväl som folkmängden näst minsta, men samtidigt det näst folktätaste. Länets folkmängd minskade med 10,9% åren 1970 till 2005, vilket gör Västernorrland till det län med svagast befolkningsutveckling under den perioden

Länet omfattar Medelpad i sin helhet samt större delen av Ångermanland. Dessutom ingår mindre delar av Hälsingland (som en mindre del av Attmars socken tillhör) och Jämtland (området runt Överturingen). De ångermanländska församlingarna Tåsjö, Bodum och Fjällsjö församlingar i Strömsunds kommun ingår dock i Jämtlands län. Ångermanland omfattar även Nordmalings kommun, Bjurholms kommun samt större delen av Hörnefors församling i Umeå kommun som dock ingår i Västerbottens län.

Kultur för alla

Västernorrland är ett kulturlän av stora mått. Höga Kusten har gett inspiration till många konstnärer, författare och kompositörer. Idag finns många aktiva kulturutövare som också sätter sin prägel på länet.

På musikfronten finns både tradition och nytänkande. Nordiska Kammarorkestern grundades 1990 och vi har äran att ha Sveriges yngsta professionella kammarorkester. Trivselfaktorn är hög både på kulturnätter och konserter! Bland tillgångarna kan vi också räkna länets rika kulturarv.
Västernorrland har behållit sin position som ett av de län som per capita satsar mest på kultur. Och det tänker vi fortsätta med – med fokus på våra barn och unga.

Över 1 200 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är gratis att starta konto även för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.