Kalmar län

Kalmar län

Över 1 000 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är även gratis att starta konto för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.

 

 

 

Hyresvärdar i  Kalmar län

Kalmar län är ett av Sveriges län, beläget i östra Götaland och vars residensstad är Kalmar. Länets valkrets utgör en valkrets vid riksdagsval i Sverige. Här nedanför kan du välja önskad kommun, sen hitta alla hyresvärdar i vald kommun.

Kommuner

Borgholm
Emmaboda
Hultsfred
Högsby
Kalmar
Mönsterås
Mörbylånga
Nybro
Oskarshamn
Torsås
Vimmerby
Västervik

Tjustbygdens urbergsskärgårdar och bronsålderslandskap, Kalmarsundskustens ekprydda strandängar och genuina kustsamhällen, Kristdalatraktens levande stycken av Gammalsverige, Glasrikets säregna industrisamhällen samt Ölands unika alvar, väderkvarnar och radbyar finns alla inom länet. Kusterna i norr och söder skiljer sig åt. I havsbandet i norr välver Östersjöns vågor mot granitklippor från jordens urtid, i söder har den senaste istiden skapat moränskärgårdar av sten och grus och underbara sandstränder.

I norr finns en sprickzon där det förekommer mängder med sjöar och pittoreskt belägna byar som Djursdala och Hjorted. Det finns även exempel på flera gamla oskiftade, väl bevarade byar som Stensjö by och Lunds by på vägen mellan Oskarshamn – Västervik.

De nationalstadsparker, 14 naturvårdsområden och drygt 100 naturreservat.

Från historisk tid har länets strategiska läge vid Östersjön och nära kontakter med de baltiska staterna haft stor betydelse för regionens handel och sjöfart, något som blir allt mer intressant efterhand som länken mellan de europeiska staterna växer sig allt starkare.

Länet är ett av de största avfolkningslänen i Sverige. Näringslivet är i huvudsak präglat av verkstadsindustri, småföretag, samt skogsbruk och visst jordbruk längs större vattendrag och industrier runtom dessa näringar med undantag för tyngre industri som Scania och OKG i Oskarshamn. Det är framförallt norra Kalmar län och skogsbygderna i väster som drabbats av krafigast befolkningsminskning. Till de områden som det gått bättre för hör framförallt Kalmarslätten och mellersta Öland men dessas måttliga expansion kan inte kompensera övriga länets nedgång i befolkningstal.

Stranda härad, Kalmar län

Stranda härad var ett härad i Småland och Kalmar län som utgjorde den östra kustnära delen av smålandet Handbörd . Häradet utgör numera

Voxtorps socken

Voxtorps socken i Småland ingick i Södra Möre härad och är sedan 1971 en del av Kalmar kommun . Socknens areal är 14,79

Ryssby socken

Ryssby socken i Småland ingick i Norra Möre härad och är sedan 1971 en del av Kalmar kommun. Socknens areal är 165,3

Ryssby landskommun

Ryssby landskommun var en tidigare kommun i Kalmar län . Administrativ historik: Den 1 januari 1863 började kommunalförordningarna gälla och

Regionförbundet i Kalmar län

Regionförbundet i ett samarbetsorgan för tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län . Organisationen är offentligt

Ljungby landskommun

Ljungby landskommun var en kommun i Kalmar län . Administrativ historik: Kommunen inrättades som landskommun i Ljungby socken i Södra Möre

Voxtorps landskommun

Voxtorps landskommun .  Administrativ historik: Kommunen inrättades som landskommun i Voxtorps socken i Södra

Ryssby kyrka

ort Rockneby | församling Ryssby församling | stift Växjö stift | län Kalmar län | trossamfund Svenska kyrkan | invigd år 1750 | webbplats

Ljungby kyrka

pdf Ulrika Wennerström: Hossmo under yngre järnålder och tidig medeltid, Kalmar läns museum. http://www. bebyggelseregistret. raa.

Voxtorps kyrka, Kalmar län

php Voxtorp kyrkogård, Cecilia Ring, 2005 Kalmar läns museum. http://www. wadbring. com/historia/undersidor/skorstorp. htm Bengans historiesidor

Västerviks kommun

Västerviks kommun är en kommun . Kommunen är Götaland s näst Gotland största kommun till ytan och räknas som en egen

Över 1 200 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är gratis att starta konto även för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.