Lediga lägenheter i Torsås kommun

Över 1 000 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är även gratis att starta konto för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.

 

 

 

Söker du lägenhet i Torsås kommun? Här kan du hitta kontaktuppgifter till några av alla fastighetsägare i Torså som innehar hyreslägenheter.

Torsås är en tätort och centralort i Torsås kommun i Kalmar län. Torsås ligger nästan mitt emellan Kalmar och Karlskrona (cirka 30 minuters körtid till respektive ort). Torsås har dagliga bussförbindelser till såväl Kalmar som Karlskrona.

Hyresvärdar i Torsås

  • Torsås Bostads AB /Torsås Fastighets AB, 0486-332 64

Vill ni också synas här ?

Maila: [email protected]

Mer information om kommunen

Vid sekelskiftet 1900 fanns i Torsås kyrkby tre vattendrivna kvarnar. Två av dem blev Torsås största arbetsplatser både till fabriksareal och räknat i antalet anställda – stolfabriken och ångkvarnen. Stolfabriken drevs av Torsås träindustri och ångkvarnen av Torsås industri AB.

Fabrikerna gick senare samman och gick över till ångdrift. Fabrikernas ångmaskin kom sedan att utnyttjas av traktens elektricitetsverk. För att möta de ökande kraven från elkonsumenterna inköptes vattenfallet i Biskopsberg, där ett modernt kraftverk stod färdigt 1932. Ännu på 2000-talet levererar samma lilla kraftverk i nordöstra Blekinge elenergi till sin kringbygd

I denna del av Södra Möre härad inrättades när kommunalförordningarna trädde i kraft 1863 två landskommuner, Torsås och Söderåkra, motsvarande respektive socken. I Söderåkra fanns då Bergkvara lydköping som dock inte valde att bilda en egen köpingskommun utan istället räknades som municipalköping till 1890.

Ur Torsås kommun bröts år 1870 Gullabo ut för att bilda egen kommun. År 1916 inrättades Torsås municipalsamhälle i Torsås kommun, och i Söderåkra inrättades 1921 åter Bergkvara som municipalsamhälle.

När det moderna tätortsbegreppet infördes 1950 var Torsås den enda tätorten i Torsås kommun, med 1.088 invånare, medan Gullabo inte hade någon och Söderåkra hade tre (Bergkvara, Söderåkra och Gökalund) med vardera cirka 500 invånare. Vid kommunreformen 1952 inkorporerades Gullabo landskommun i Torsås landskommun. Bergkvara och Torsås upphörde 1955 respektive 1956 som administrativa tätorter när municipalsamhällena upplöstes. Gullabo räknades som tätort 1965 då invånarantalet var 232

Vid kommunblocksreformen 1962-1977 dröjde det till 1971 innan Söderåkra inkorporerades av Torsås kommun med Torsås som centralort. Torsås hade 1970 1.289 invånare medan Bergkvara (inklusive Gökalund som var sammanvuxet sedan 1960) hade 904 och Söderåkra 592.

1994 blev Torsås utsedd till årets kommun av Hela Sverige ska leva.

Torsås – Vi ligger bra till helt enkelt!

Detta är en bygd med en intressant placering – mitt emellan Kalmar – Karlskrona – Glasriket i sydöstra Småland. Detta skapar många möjligheter både för företagande, turism och boende! Här finns också ovanligt många aktiva föreningar med idérika och engagerade människor!

Inflyttarservice är en hjälpverksamhet både för dig som nyligen flyttat hit, snart ska flytta hit eller funderar på Torsås kommun som din nya bostadsort. Vi fungerar som din lots och ger information om boende, barnomsorg, skolor, kultur med mera. Här får du också tips om vad som är på gång i kommunen.

Torsås

Torsås är en tätort och centralort i Torsås kommun i Kalmar län . Torsås ligger nästan mitt emellan Kalmar och Karlskrona (cirka 30

Torsås kommunvapen

Torsås kommunvapen är ”talande ”, där snittet är ”åsen” och hammaren är guden Tors. hittats i många forngravar Torsås kommun ligger i

Torsås fullmäktige mest jämlikt i länet – Barometern

Torsås kommunfullmäktige är det mest jämställda i länet sett till könsfördelningen. Av de folkvalda är 49 procent kvinnor och 51 procent män.

Ännu mer fakta om Torsås klicka HÄR

Över 1 200 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är gratis att starta konto även för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.