Östergötlands län

Östergötlands län

Över 1 000 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är även gratis att starta konto för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.

 

 

 

Östergötlands län är ett av Sveriges län, beläget i landets sydöstra del. Länets residensstad är Linköping. Här kan du hitta privata hyresvärdar i varje kommun. Vi hoppas att våra kontaktuppgifter kan hjälpa dig hitta lediga lägenheter i någon av nedanstående kommuner. Vi vill göra det enkelt för dig att hitta alla kommunala och privata hyresvärdar som erbjuder hyresbostäder med hyresrätter.

Kommuner med hyresvärdar i Östergötlands län

Länet omfattar landskapet Östergötland och mindre delar av angränsande landskap. Länets yta är 11 630 km², varav 10 562 km² är landareal. Nio procent av den totala arealen är vatten. En del av detta vatten är Göta kanal. Stenabohöjden i Ydre kommun är länets högsta punkt, som mäter 327 meter över havet. I öster gränsar länet mot Östersjön.

I skärgården, med cirka 6 300 öar, sträcker sig tre djupa vikar in i länet: Bråviken, Slätbaken och Valdemarsviken. Linköping och Norrköping är landets sjunde respektive tionde största tätorter med ett inbördes avstånd på drygt 40 km. Kommunernas invånarantal kommer på femte respektive åttonde plats i Sverige och utgör tillsammans landets fjärde största storstadsregion. Tillsammans marknadsför sig kommunerna som East Sweden.

När landstinget bygger om och bygger nytt läggs stor vikt vid att skapa förutsättningar för framtidens sjukvård med hög patientsäkerhet och medicinsk kvalitet.

Inom landstinget pågår flera omfattande byggprojekt. Våra två största sjukhus – Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping – håller på att omvandlas och Lasarettet i Motala har precis genomgått en omfattande renovering. I Vadstena pågår ett stort byggprojekt, där den Rättspsykiatriska Regionkliniken ska få nya lokaler som motsvarar framtidens krav på vårdkvalitet, säkerhet och miljö.

Lokaler anpassas efter vårdens behov
På sjukhuset bygger vi bygger nytt för att vården ska kunn arbeta på bästa sätt – i dag och i framtiden. Därför byggs det med beredskap för förändringar i arbetssätt, rutiner och vårdbehov.

Flexibla lokaler underlättar i framtiden
Det handlar till exempel om att skapa vårdrum som ser likadana ut överallt. Det för att lätt kunna flytta verksamheter utan krav på ombyggnad i framtiden, för att underlätta för samverkan mellan yrkeskategorier och verksamheter och för att skapa en säkrare miljö för både patienter och medarbetare.

Enkelrum blir standard och ger bättre skydd för patienten
Två- eller flerbäddsrum byggs också om till enkelrum för att minska risken för smitta och för att öka patienternas integritet. Lokalerna anpassas även för att förbättra möjligheterna för forskning och utbildning.

Över 1 200 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är gratis att starta konto även för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.