Kronobergs län

Kronobergs län

Över 1 000 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är även gratis att starta konto för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.

 

 

 

ett av Sveriges län, beläget i södra Götaland. Residensstad är Växjö. Kronobergs läns valkrets utgör valkrets vid riksdagsval i Sverige.

Kommuner och alla hyresvärdar

Länet karaktäriseras av en expansiv utveckling i residensstaden Växjö där även universitet, länssjukhus med mera finns. Västra delarna av länet, främst Ljungby kommun präglas av en stark företagarkultur, med kopplingar till Gnosjöregionen.[källa behövs] Övriga delar av länet har en betydligt svagare utveckling med befolkningsminskning och hög arbetslöshet som följd i stort sett överallt utanför Växjö. Länet är bland de mest skogbeklädda i hela Sverige; 72% av ytan upptas av skog, ungefär 25% består av sjöar och resten är bebyggelse. Skogsindustrin har alltid varit en viktig näring och drabbades av ett svårt avbräck efter orkanen Gudrun.

Länet är ett viktigt transitlän och genomkorsas av E4, riksväg 23 och riksväg 25 vilka är vägar som har viktiga transitfunktioner då de leder till destinationer utanför länet. Vidare genomkorsas länet av Södra stambanan och Kust till Kustbanan med bytespunkt i Alvesta. Även dessa järnvägar har mycket viktiga genomfarts- och transiterande funktioner.

Ett gott liv

Det goda livet handlar om hälsa – att må bra. Vi vill ge dig en god livskvalitet genom att inspirera dig till goda levnadsvanor och genom att stötta kulturen i länet.

God vård

Hälso- och sjukvård ska ges med respekt för alla människors lika värde. Vi vill erbjuda en god vård på lika villkor, en vård som ska vara av säker och av hög kvalitet. Vi arbetar också systematiskt för att få bort köerna i sjukvården.

Det goda mötet

Vi vill ge dig ett gott bemötande, oavsett varför du tar kontakt med oss. Ett gott bemötande går hand i hand med att vara en jämlik organisation, där arbetet för jämlikhet och mot alla former av diskriminering är en självklar del av arbetet.

En hållbar utveckling

Landstinget Kronoberg arbetar för en hållbar utveckling, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vår påverkan på klimatet och miljön ska vara så liten som möjligt. Vi arbetar också för ett hållbart arbetsliv med en bra fysisk, psykisk och social arbetsmiljö. Grunden för det är en god dialog och samverkan mellan chef och medarbetare.

Steg för steg bättre och bättre

Att vara ett kvalitetsstyrt landsting handlar om hur väl vi uppfyller nationella krav och riktlinjer. Landstinget Kronoberg placerar sig mycket väl i jämförelsen med andra landsting i Sverige när det gäller till exempel:

  • tillgänglighet (korta väntetider)
  • andel nöjda patienter
  • förtroende för vården

Över 1 200 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är gratis att starta konto även för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.