Lediga lägenheter i Ljungby kommun

Över 1 000 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är även gratis att starta konto för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.

 

 

 

Söker du lägenhet i Ljungby kommun? Här kan du hitta alla privata och kommunala hyresvärdar som erbjuder hyresrätter. Vi hjälper dig att hitta din framtida bostad.

Ljungby är en tätort och centralort i Ljungby kommun i Kronobergs län. Ljungby ligger i folklandet Finnveden, Sunnerbo härad. Orten ligger där E4 och Riksväg 25 möts, i Lagans dalgång.

Privata hyresvärdar i Ljungby

Här hittar du flertalet av alla hyresvärdar i Ljungby. Du kan också som privat hyresvärd helt kostnadsfritt ligga med i vår lista. Kontakta oss på mejl så lägger vi upp dig som hyresvärd nedanför. Hoppas du som sökande av bostad får nytta av vår lista.

 • Sehin Feyzoula – 0707-767336
 • ANNELUNDS i Ljungby AB, 0372-620 08
 • Barbro Sjögren, 0372-833 00
 • Benny Lindahl, 070-508 99 65
 • Smefast AB, 0372-484 50
 • Brickstone Förvaltnings AB, 0372-135 90
 • Dennis Byrskogs Mäkleri och Förvaltning, 0372-803 78
 • Eidenskogs Bygg AB & Konab, 0372-656 90
 • Fastighetsbolaget Garvaren i Ljungby AB, 0372-152 00
 • Halmstads Stadskärna AB, 035-104850
 • Heimstaden i Väst AB, 0770-11 10 40
 • Riksbyggen Ljungby, 0771-86 08 60
 • Kungshögens Fastigheter, 0372-135 90
 • Ljungbybostäder AB, 0372-830 60
 • Solonhus AB, 0372-137 75
 • Bofast AB, 0345-408 40
 • Bra Boende, 073-844 09 08
 • Kembro Fastigheter, 0706-920998
 • Lagans Fastighets AB, 0372-353 50
 • Lidhults fastighets AB, 070-843 02 27
 • Leibo Sverige AB, 070-381 54 10

Vill ni också synas här ?

Maila: [email protected]

Mer om Ljungby

Första kända invånaren på den plats där Ljungby ligger i dag var Astrad. Om detta vittnar runstenen Replösastenen från 1000-talet, belägen några kilometer från stadens centrum. Där går att läsa i runskrift: ”Götrad gjorde denna vård efter Astrad, den ypperste av de fränder och odalmän som i Finnveden fordom levde.” I dag finns en staty på Stora torg från 1952 av John Lundqvist föreställande Astrad och Götrad. Men platsen där Ljungby ligger var bebodd långt tidigare. Om det vittnar inte minst de talrika gravrösen som finns i trakten. Ett av de större gravröserna finns invid Ljungbys vattentorn, och det kallas Kungshögen. Det största gravröset i trakten är dock Höga rör, som ligger ett par kilometer söder om Ljungby, högt beläget, invid sluttningen ned mot Lagandalen.

På 1100-talet fick Ljungby sin första stenkyrka. Ljungby har sedan lång tid tillbaka varit en plats där viktiga handelsvägar i nord-sydlig och öst-västlig riktning korsas. Av denna anledning påbjöd ett kungligt brev på 1300-talet att ett gästgiveri skulle anläggas invid Lagastigen.

1828 blev Ljungby municipalköping. Ett beslut som möttes av protester, då befolkningen i Berga socken en mil norr om Ljungby, redan på 1400-talet fått rättigheter av biskopen i Linköping att anlägga en stad. Dessa rättigheter utnyttjades dock inte i Berga.

Även Hamneda någon mil söderut var på tal, då detta sedan gammalt var tingsplats. Ljungby anlades till störst delen på mark som donerats av Märta Ljungberg, ägare till Ljungbys gästgiveri. En stadsplan med rätvinklade gator användes som grund, när köpingens hus skulle byggas. Stadsplanen kom dock att klyvas på tvären, då järnvägen kom till Ljungby. År 1878 invigdes järnvägen mellan Vislanda och Bolmen, som sedan kom att länkas ihop och bli Karlshamn-Vislanda-Bolmens järnväg (KVBJ) respektive Halmstad-Bolmens järnväg (HBJ). 1899 öppnade den nord-sydliga Skåne-Smålands Järnväg (SSJ).

Under 1900-talet har staden expanderat, inte minst genom en utbyggnad av verkstads- och trävaruindustrin. Ljungby omvandlandes 1900 från municipalköping till municipalsamhälle. År 1936 ombildades hela kommunen till Ljungby stad, varvid municipalsamhället upplöstes.

Tellushuset är en av de få centrala byggnader som inte förstördes i branden 1953. Den ursprungliga stadskärna som fanns före branden var byggd i denna stil.

Den första kraftiga tillväxtperioden började vid slutet av 1940-talet för att kulminera på 1960-talet. Lyckligtvis sammanföll behovet av arbetskraft till den växande industrin med att arbetare friställdes på landsbygden. Man hade även god hjälp av arbetskraftsinvandringen som startade under efterkrigstiden.

Vid kommunreformen 1952 bildades sju storkommuner i området runt Ljungby. En stadsbrand som förödde stora delar av centrum 1953 ledde till en återuppbyggnad av Stora torg med ett sjuvåningshotell och en piazza i modern stil, Hotell Terraza, något som fortfarande är mycket omdiskuterat. Genom den stora kommunreformen 1971, blev Ljungby stad en del av den nybildade Ljungby kommun. Uppfinningsrikedomen och företagandet har varit stor och resulterat i att Ljungby kommun i dag har mer än 2 200 företag, allt från internationellt kända tillverkare till småföretag av vitt skilda slag.

Under 00-talet har kommunen börjat propagera för bygge av Europabanan.

Ännu mer fakta om Ljungby klicka HÄR

Över 1 200 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är gratis att starta konto även för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.