karta på Jämtlands län

Jämtlands län

Över 1 000 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är även gratis att starta konto för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.

 

 

 

Länet har en länsstyrelse, ett landsting och är uppdelad i åtta kommuner. Kommunerna och landstinget är folkvalda organ och länsstyrelsen är ett statligt organ.

Här hittar du all information som krävs för att hitta privata hyresvärdar i Jämtlands län. Här kan du välja önskad kommun och sedan söka hos de hyresvärdar som ligger upplagda.

Privata hyresvärdar i följande kommuner

Bergs
Bräcke
Härjedalen
Krokom
Ragunda
Strömsund
Åre
Östersund

Residensstad är Östersund och landshövding sedan den 1 juni 2008 är Britt Bohlin.

1810 bildades länet och dess tillkomst har ungefär lika stora inrikespolitiska som utrikespolitiska orsaker. År 1810 bestod länet enbart av Jämtland-Härjedalen (en beteckning som ibland används synonymt till Jämtlands län), vilket är varför länsvapnet är en delad sköld bestående av Jämtlands och Härjedalens landskapsvapen.

Jämtlands län omfattar landskapen Härjedalen och Jämtland samt små delar av Ångermanland
och Hälsingland. Största delen, 50 procent, består av skogsmark. Länet motsvarar 12 procent av landets totala yta och här bor 1,5 procent av landets befolkning…

Länet domineras politiskt av folkrörelsepartierna Socialdemokraterna och Centerpartiet, något som är tämligen unikt i Sverige, men som överensstämmer med situationen i Nord-Trøndelag fylke i grannlandet Norge. Länet är även politiskt kontrastfullt; kommunförbundet och flertalet av kommunerna är borgerligt styrda (eller har blocköverskridande koalitioner) medan landstinget är ”röd-grönt” och Socialdemokraterna innehar tre av länets fem mandat i riksdagen, som Jämtlands län utgör en valkrets till.

Länet är glest befolkat och hela 34,4 procent av befolkningen bor på landsbygden, en majoritet av länets invånare bor emellertid i den tätbefolkade Storsjöbygden. Länets näringsliv domineras av små företag, och viktiga sektorer är framför allt de inom trä, turism och handel.

Jämtlands län

Jämtlands län är ett län i Sverige , det vill säga ett statligt förvaltning sområde, som omfattar huvuddelen av landskapen Jämtland och

Jämtland

Kontinuiteten från Jamtamot är i och med Jämtlands landsjämnadsting och Jämtlands läns landsting fortfarande obruten. Moltas Eriksson

Jämtlands läns valkrets

Jämtlands läns valkrets är en av valkrets arna vid val till den svenska riksdagen . Mandatantal: Valkretsen har vid samtliga val 1970-2006

Länsrätten

Länsrätten i Jämtlands län var en svensk länsrätt vars jurisdiktion gällde i Jämtlands län , inrättad 1979 och avskaffad 2010 efter ett

Över 1 200 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är gratis att starta konto även för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.