Lediga lägenheter i Vallentuna kommun

Över 1 000 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är även gratis att starta konto för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.

 

 

 

Söker du efter en ledig lägenhet i Vallentuna? Här kan du hitta några av alla privata hyresvärdar som erbjuder hyreslägenheter till dig som söker ett framtida boende i kommunen.

Miljön kring och utformningen av bostaden betyder mycket för vår trivsel, trygghet och hälsa. Det gäller vare sig man bor i höghus eller villa, i tätort eller på landet.

Här finns ett urval av information för en bra boendemiljö och hur du kan få hjälp med att lösa problem där kommunen har en roll att spela.

Hyresvärdar i Vallentuna kommun

Här i listan nedanför kan du hitta privata hyresvärdar i Vallentunas kommun som innehar hyreslägenheter. Du kan helt kostnadsfritt annonsera hos oss som en privat hyresvärd genom att mejla till [email protected]

Vill ni också synas här ?

Maila: [email protected]

Information om kommunen

Centralort är Vallentuna vilket för kommunen till en av de 52 som inte har en tidigare administrativ tätort som centralort.

Kommunen gränsar i norr mot Sigtuna kommun och Norrtälje kommun, i väster mot Upplands Väsby kommun, i söder mot Täby kommun och i öster mot Österåkers kommun.

Tätorten har vuxit fram längs Roslagsbanan, där mindre tätbebyggelser i södra delen av  kommunen och norra delen av Täby kommun successivt växt samman. Ett grönstråk från Vallentunasjön genom Karby mot Ullnasjön skiljer ännu tätorten Vallentuna från tätorten Täby i söder. I norr går tätorten upp till Ormsta.

vallentuna

Orten trafikförsörjs av bussar samt av Roslagsbanan. Inom Vallentunadelen av tätorten har Roslagsbanan fyra hållplatser: Ormsta, Vallentuna, Bällsta och Kragstalund. Norr om Ormsta ligger stationerna Molnby, Lindholmen, Frösunda, Ekskogen samt slutstationen Kårsta.

Biltrafiken går längs två leder: den nyare Arningeleden och den gamla förbindelsen Stockholmsvägen vilken leder till Täby kyrkby. En smidig trafikföring hindras i Vallentuna centrum av att korsningen Angarnsvägen/Roslagsbanan inte är planskild från korsningen Angarnsvägen/Stockholmsvägen. I folkmun kallas korsningen ”röda korset” eller ”bomkorset”.

vallentuna

Samhällsplanering

Kommunens vision lyder: ”Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion.”

Kommunen har i fler år varit bland de snabbast växande kommunerna i landet. År 2010 placerade vi oss på första plats, så det faller sig naturligt att det är mycket som planeras och byggs i kommunen. Den övervägande delen av nya bostäder, arbetsplatser, handel och service kommer att koncentreras till centrala Vallentuna, Lindholmen, Karby och Brottby.

Vallentunas utveckling som stad och landsbygd är beroende av bra transporter.

En levande landsbygd med kommunens natur- och kulturvärden förutsätter serviceorter men också en del glesare bebyggelse på landsbygden.

Ännu mer fakta om Vallentuna klicka HÄR

Över 1 200 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är gratis att starta konto även för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.