Privata hyresvärdar Värmdö

Över 1 000 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är även gratis att starta konto för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.

 

 

 

Värmdö är idag en av landets snabbast växande kommuner med den tidigare bruksorten Gustavsberg som centralort.

Kommunen har ca 39 000 invånare varav drygt 10 000 bor i Gustavsberg. Många väljer Värmdö för att bo mitt i naturen men ändå inpå storstaden. Sommartid ökar antalet personer till uppåt  100 000 genom fritidsboende och turister.

Lista med privata hyresvärdar i Värmdö

  • Ekhart Motor AB, 08-57411600
  • Ramsmora Investment Aktiebolag, 08-57039820
  • Stuckteknik Fastighetsförvaltning Aktiebol, 0156-13955
  • Tallquist Fastighets Aktiebolag, 08-57020029
  • Värmdö Kommun Fastigheter AB, 08-57039900
  • Värmdö-Ösby Fastighets AB, 08-57410225
  • Värmdöbostäder Aktiebolag, 08-57039900

Vill ni också synas här ?

Maila: [email protected]

Mer information om Värmdö

En stor och central del av Stockholms skärgård ligger i Värmdö kommun, från innerskärgård ut till yttersta havsbandet. Värmdö är en ö belägen i Stockholms inre skärgård, i landskapet Uppland. Värmdö är Sveriges 5:e största ö (efter Gotland, Öland, Orust och Hisingen). Dess yta är 181 km²[1]. Största delen av ön, och alla mindre öar öster därom, ligger inom Värmdö kommun. Den västligaste delen av Värmdön ligger i Nacka kommun.

Ön består av tre områden som åtskiljs av kanaler eller smala näs. Värmdölandet är den östligaste och till ytan största delen. Värmdölandet förbinds med Farstalandet i Ålstäket. Norr och väster om Farstaviken och Ösby träsk ligger Ormingelandet.

värmdö

I det område som idag är Värmdö kommun bildades fem landskommuner i samband med att 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft, Värmdö, Djurö, Ingarö, Möja och Nämdö. År 1902 bröts Gustavsbergs landskommun ut ur Värmdö och bildade egen kommun.

Vid kommunreformen 1952 bildades tre storkommuner, Djurö (av Djurö, Möja och Nämdö), Gustavsberg (av Ingarö och Gustavsberg) och Värmdö (utan sammanläggning).

Nuvarande Värmdö kommun bildades 1974 genom sammanläggning av ovanstående enheter. Gustavsberg blev centralort

Värmdö har sedan början av 1960-talet haft en kraftig befolkningsökning (tillsammans med grannkommunen Vaxholm den högsta i landet) och har gått ifrån en befolkning omkring 8 500 till 36 000 under denna tidsperiod. Det vackra läget vid skärgården och närheten till Stockholm ledde till en stark tillväxt av villaområden och fritidshus omgjorda till permanentboende. Invandringen från utlandet har främst utgjorts av arbetskraftsinvandring till Gustavsbergs porslinsfabrik.värmdö

Denna började på 1940-talet då yrkesskickliga italienare kom hit och kulminerade på 1970-talet då Gustavsbergs befolkning fick en mycket hög andel av finländare. Flyktinginvandringen har däremot varit obetydlig och Värmdö kommun har därför en låg andel av invånare med utomnordisk bakgrund.

Ännu mer fakta om Värmdö klicka HÄR

Över 1 200 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är gratis att starta konto även för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.