Privata hyresvärdar Södertälje

Över 1 000 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är även gratis att starta konto för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.

 

 

 

Södertälje kommun ligger mellan storstad och landsbygd, mellan hav och inland och erbjuder flera varierade boendemiljöer. Nästan var tredje bostad är i småhus. Det är alltid nära till vatten och natur.

Ett ökat bostadsbyggande är en högt prioriterad fråga inom Södertälje kommun. Samhällsbyggnadskontoret har för närvarande pågående detaljplaner för sammanlagt 2 500 bostäder.

Kommunen ansvarar för den fysiska samhällsplaneringen och detaljplanerar för såväl bostadsprojekt initierade av kommunen som för bostadsprojekt initierade av andra byggherrar. Södertäljes största teater är Oktoberteatern på Slussgatan, mellan Olof Palmes plats och Marenplan, där man sätter upp ett flertal pjäser varje år. Teatern har tidigare hetat Castor, och i lokalerna fanns det från början en biograf. Södertälje har även Sveriges enda professionella finskspråkiga teatergrupp, vid namn Teatteri Kipinä.

Lista med privata hyresvärdar i Södertälje

 • Akelius Fastigheter AB, 08-56613000
 • Backman, 08-55017287
 • Bimery Fastigheter AB, 08-6653904
 • Bovisalhuset i Södertälje AB, 08-55060940
 • Fastighetsaktiebolaget Poppeln, 08-55019450
 • Fastighetsaktiebolaget Sycorax, 08-55087510
 • Flodin, 08-55031910
 • Förvaltnings Aktiebolaget L E Lundberg, 011-216500
 • Graflunds Stockholm, 08-522 966 00
 • Holmborn, 08-7878035
 • Markarydsbostäder i Södertälje Aktiebolag, 08-52296640
 • Mor Jacob Förvaltning AB, 08-55086086
 • Månsbro Nr Fyra Aktiebolag, 070-8476736
 • Neidemans Ab Fastigheter, 08-41005700
 • Slaghöken Fastighets Aktiebolag, 08-6730310
 • Svensk Villaförsäljning Aktiebolag, 0705-741818
 • Telge Bostäder AB, 08-55322000
 • Telge Företags Invest Aktiebolag, 08-55031890
 • Telge Hovsjö AB, 08-55029700
 • Torekälla Fastighets Aktiebolag, 08-55060936
 • Tälleby Fastighet AB, 08-55174320

Hyresvärd och vill synas här?

Maila: [email protected]

Hur du hittar lediga lägenheter i Södertälje – Guide

📋 Hur du hittar lediga lägenheter med förstahandskontrakt

 1. Använd vår lista med hyresvärdar som du hittar ovan. Kontakta alla hyresvärdar och anmäl intresse.
 2. Besök kommunens hemsida. De har ibland listor med hyresvärdar.
 3. Kontakta kommunen och fråga om de har några tips eller vägledning att erbjuda.
 4. Gå med i den kommunala bostadskön i kommunen du önskar bo i.
 5. Gå med i den kommunala bostadskön i angränsande kommuner. Ibland kan det vara enklare att få en bostad i en lite mindre kranskommun. Där kan du bo fram tills du får en lägenhet i den kommun du egentligen vill bo i.

📋 Hur du hittar lediga lägenheter som hyrs ut i andra hand

Om du inte lyckas få tag i en lägenhet med förstahandskontrakt kan du leta lägenheter att hyra i andra hand. Det finns massor med hyresrätter, bostadsrätter och villor som hyrs. Det är oftast enklare att få tag i en bostad att hyra i andrahand.

 1. Besök Samtrygg.se – Skapa ett konto gratis och se vilka lediga bostäder de kan erbjuda just nu
 2. Besök Blocket.se – se vilka lediga bostäder som hyrs ut där
 3. Undersök om det finns en Facebook-grupp för bostäder i kommunen. Sök även i andra lokala grupper på Facebook. Det är ofta folk som lägger ut bostäder som de vill hyra ut i lokala köp, byt och sälj grupper.
 4. Skriv ett inlägg på dina sociala medier att du önskar hyra en bostad. Ibland kan vänner känna någon som hyr ut eller liknande.

Att tänka på innan du börjar söka lägenheter

 • Bestäm vilken eller vilka kommuner och stadsdelar du kan tänka dig att bo i
 • Bestäm din budget, hur mycket kan du betala i hyra?
 • Ha alla dina intyg & dokument redo, exempelvis anställningsavtal, referenser från tidigare hyresvärdar osv. Läs vår artikel ”Hyresvärdars krav på blivande hyresgäster”.

Mer om Södertälje kommun

Privata hyresvärdar i Södertälje

Ett av de populäraste kulturella centrumen runt staden är Kulturhuset i Ytterjärna. I byggnaden ryms teater, kafé, konferenslokaler och kontor. Sedan premiären 1992 har kulturhusets popularitet ökat, och idag finns här ett rikt programutbud. Kulturhuset vann andra pris för Sveriges mest omtyckta moderna byggnad år 2001. Vid byggnationen satsade man speciellt på akustiken i lokalerna, vilket har gjort att många konserter hålls här. Konsertsalen har ca 500 platser, och får tillsammans med annan antroposofisk verksamhet omkring 30 000 besökare årligen. Av den övriga kulturella verksamheten märks även de uppmärksammade utställningarna om arkitektur och trädgårdskonst som hållits här.

Ett nytt och populärt inslag i Södertäljes kulturliv är föreningen Molto som 2008 började arrangera större musikkonserter. Deras verksamhet har engagerat ett hundratal ungdomar och effekterna av verksamheten har uppmärksammats av bland annat av Ungdomsstyrelsen och Stockholms läns landsting som ett bra och unikt exempel på hur man kan få in ungdomar i föreningslivet. Föreningen har också startat Molto Creative som är ett kreativitetsnätverk av och för kreativa ungdomar. Det nätverket jobbar aktivt för att nyansera debatten om gatukonst och hur man ska få fler ungdomar att möta framtidens problem med kreativitet.

Kommunikationer

Busstrafik

På grund av Södertäljes geografiska läge nära en länsgräns, kör både SL och Länstrafiken Sörmland delar av busstrafiken i staden. Stadstrafiken består av ett femtontal busslinjer. Navet för dessa är pendeltågsstationen Södertälje Centrum. Stadsbussarna har i många fall fått nya linjesträckningar under senare år. I synnerhet i anslutning till järnvägsstationen Södertälje Syd, AstraZeneca:s anläggningar i Gärtuna, samt den nya Saltsjöbron.

Stadsbussarna kompletteras av den så kallade närtrafiken, som främst är avsedd för äldre och rörelsehindrade. Nattetid trafikeras Södertälje av två stadsbusslinjer, samt nattbussar till närliggande orter. Stadsbussarna fungerar då som ringlinjer, och trafikerar var sin sida om kanalen. Nattbussarna tar vid när de ordinarie bussarna slutar, och kör därefter hela natten, till de ersätts av ordinarie morgonbussar.

Vägar

I Södertälje möts motorvägarna på E4 och E20 vid trafikplats Saltskog (avfart nummer 143). Andra större vägar som går igenom Södertälje är gamla Riksettan, Järnagatans/Nyköpingsvägens förlängning, (till Trosa via Vagnhärad) samt Länsväg 225 (till Nynäshamn via Ösmo). Södertälje har bussförbindelse med ovannämnda orter, samt bland annat med Mariefred, Stockholm och Gnesta. Dessutom finns det förbindelser med de flesta orterna i kommunen, samt med Nykvarn som tidigare tillhört Södertälje kommun. Riksväg 57 (till Katrineholm via Flen) börjar även i Södertälje.

Järnväg

På grund av att Södertälje är mycket kuperat, samt delas av den tungt trafikerade och breda kanalen, har det varit svårt att bygga bra tågförbindelser i och genom staden. Detta till trots är Södertälje en av de största järnvägsknutarna i Sverige. När järnvägen till Södertälje anlades, och det bestämdes att huvudlinjen inte skulle dras igenom stadskärnan, lär en inflytelserik man ha sagt ”Staden får draga sig efter dit!”. Detta medförde bland annat att området Mariekälla, söder om Järnatullen, snabbt fick en detaljplan med framför allt villabebyggelse.

Järnvägsstationen Södertälje Syd är belägen på Igelstabron

Järnvägsstationen i Södertälje blev Södertelge öfre, vilken ibland även har kallats Öfre Telge. Från början hette den dock endast ”Södertelge” vilket vållade viss förvirring, eftersom stationen på den tiden låg väl utanför staden. Det hela löstes igenom namnbytet till Södertälje öfre. Centralstationen fick namnet Södertelge nedre.

År 1885 byttes stationernas namn ännu en gång, varvid Södertelge öfre fick namnet Saltskog, och Södertelge nedre blev Södertälje Central. Båda järnvägsstationerna invigdes i oktober 1860, samtidigt som järnvägen till Stockholm. Järnvägen, som skulle komma att bli den Västra stambanan, drogs sedan vidare söderut mot Katrineholm och Göteborg. 1895 invigdes järnvägen igenom norra Sörmland (Norra Södermanlands Järnväg, NrSlJ), vilket medförde att Södertälje även fick järnvägsförbindelse med Eskilstuna.

Södertelge öfre hade från början endast en mycket enkel stationsbyggnad i trä, två perronger och en lagerbyggnad. Stationshuset i Saltskog flyttades dock till centralstationen i samband med att en modern stationsbyggnad i sten uppfördes 1885. Byggnaden ritades av järnvägsarkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd. Centralstationen utmärker sig igenom sina två stationshus. Den äldsta byggnaden är uppförd helt i rött tegel, och ritades (i likhet med stationsbyggnaden i Saltskog) av Adolf W. Edelsvärd. Det gula stationshuset tillkom på 1910-talet och ritades av Folke Zettervall.

I oktober 1921 invigdes stationen Södertälje södra i samband med att järnvägen fick en ny dubbelspårig dragning igenom staden. Södertälje södra station ersatte den gamla järnvägsstationen i Saltskog, och Södertelge öfre revs 1947. I närheten av platsen där stationsbyggnaden låg ligger idag en röd träbyggnad tillhörande Scania som ofta förväxlas med det gamla stationshuset. Numera går Nyköpingsvägen på den gamla banvallen söderut mot Pershagen och Nyköping.

Nästa trafikomläggning inträffade 1994, då Igelstabron invigdes på seglingsfri höjd över Södertälje kanal. På brons västra sida anlades stationen Södertälje Syd, som idag är stadens fjärrtågsstation. Under bron löper den gamla stambanan, vilken fortfarande trafikeras av pendeltåg. Där den gamla stambanan korsar Igelstabron anlades därför en pendeltågsstation, ibland kallad Södertälje Syd Nedre eftersom den ligger på lägre höjd än fjärrtågsstationen.

Vänthallen är belägen på en våning mellan de gamla och nya järnvägsspåren. Samtidigt som Södertälje Syd invigdes ändrades återigen namnen på stadens järnvägsstationer. ”Södertälje södra” blev ”Södertälje hamn” och centralstationen blev ”Södertälje centrum”. Tidigare hade även Igelsta station i stadsdelen Östertälje ändrats till ”Östertälje”. De många järnvägsstationerna, namnbytena och trafikomläggningarna beskrevs i artikeln ”Södertälje och järnvägen” i tidskriften Klart spår nr 1/2003.

Idag är Södertälje en järnvägsknut för Svealandsbanan (från Strängnäs och Eskilstuna), Västra stambanan (från Katrineholm och Hallsberg) samt Nyköpingsbanan (från Vagnhärad och Nyköping). Från nordost kommer även Västra stambanan och den gamla stambanan från Stockholm. De många järnvägarna som löper igenom Södertälje medför att man kan resa till Sveriges tre storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö utan byte.

Vattenvägar

Varje dygn passerar över 40 båtar igenom Södertälje kanal. Årligen fraktas drygt 5 miljoner ton gods igenom kanalen. Av dessa skeppas cirka 4 miljoner ton in i Mälaren, och 1 miljon ton ut till Östersjön. Främst fraktas kol, koks, cement, järn, kalksten och krita igenom kanalen. Hamnen i Södertälje är inte enbart en hamn utan även en omlastningsterminal från järnväg till lastbil och fartyg.

Hamnen i Södertälje består av fyra olika kajområden som ägs av Södertälje Hamn AB, vilket är ett företag inom Telgekoncernen. De fyra hamndelarna är Sydhamnen, Oljehamnen, Igelsta, och Uthamnen. Sydhamnen utnyttjas mest för hantering av containers och RoRo last, bland annat importerade bilar. Den äldsta hamnen som ägs av Södertälje Hamn AB är Uthamnen. Hit transporteras mindre mängder udda bulklast, främst vägsalt.

Till Igelstahamnen transporteras främst brännbart gods till Igelsta fjärrvärmeverk. Oljehamnen hanterar främst import av gasol, flytande kolsyra, olja och liknande. Sedan 1950-talet har hamnen i Södertälje varit en viktig bilimportshamn. Idag hanterar man cirka 80 000 bilar per år, vilket motsvarar ungefär 30 % av den totala svenska bilimporten. De bilar som skeppas till Södertälje är av märkena Volkswagen, Skoda, Audi, Ford, Porsche, Opel och Mercedes.

​Södertäljes Bostadsmarknad

I Södertälje kommun finns 39 000 bostäder, 70 % i flerbostadshus och 30 % i småhus. Av hela beståndet är ungefär hälften hyresrätter.

Priserna på villor och bostadsrätter ligger lägre än genomsnittet för Stockholms län. För aktuell statistik på försäljning av bostadsrätter och villor, se länk till mäklarstatisik till höger.

Kommunens utbud av bostäder

Telge Bostäder, Södertälje kommuns bostadsbolag har en bostadskö för dig som söker hyresrätt, se länk Telge Bostäder.

Södertälje vann andra semifinalen

Södertälje startade hemmamatchen på torsdagskvällen bra och vann de två första perioderna. Uppsala knappade in i tredje perioden, som de vann med 23-20. Men Södertälje ledde totalt med 57-55 inför den sista perioden och höll ledningen till slutsignalen.
 

Över 1 200 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är gratis att starta konto även för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.