Privata hyresvärdar Lidingö

Över 1 000 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är även gratis att starta konto för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.

 

 

 

Alltid hos oss hittar du hyresvärdar som kan ha lediga lägenheter i Lidingö utan att det kostar dig någonting. Varsågoda, här kommer listan med privata hyresvärdar till dig helt gratis!

Lista med privata hyresvärdar i Lidingö

 • Baldersro AB, 08-41031400
 • Blom & Co, 08-6612442
 • Colive ( bostad för unga vuxna 21-35 år) Colive.se
 • Capicon Fastighets AB, 08-53489100,
 • Creantum Fastigheter AB, 0735-130000,
 • Fastighetsaktiebolaget Fundamentia, 08-101068,
 • Framnäs Förvaltning i Lidingö/Stockholm AB, 08-4040300,
 • Heba Fastighets Aktiebolag, 08-4424440 Mer info: http://www.hebafast.se/
 • John Mattson Fastighets Aktiebolag, 08-6133500 Mer info: http://www.johnmattson.se/
 • Kirstein & Partners Aktiebolag, 0703-555253,
 • Ksst Förvaltning AB, 070-6367438,
 • Odenhus Förvaltnings AB, 08-54900072,
 • Sydna Fastighetsförvaltning AB, 0733-424625,
 • Vianova Fastigheter Aktiebolag, 08-7662170 Mer info: http://www.vianovafastigheter.se/

Vill ni också synas här ?

Maila: [email protected]

Om Lidingö kommun

För att skaffa ett boende på Lidingö kan du vända dig till privata hyresvärdar, Lidingö, även Lidingön eller Lidingölandet, är en ö i södra Uppland i Stockholms inre skärgård. Den bildar tillsammans med några mindre ögrupper, däribland Fjäderholmarna, Lidingö kommun.

År 2005 antog kommunfullmäktige Lidingös hälsoprofil under parollen ”din hälsa på Lidingö” där man betonar att kommunen aktivt ska verka för invånarnas fysiska, psykiska och sociala hälsa för att stävja negativa trender i samhället. Stora skyddade grönområden i anslutning till befintliga större bostadsområden och stora möjligheter till fysiska aktiviteter inom av kommunen iordningställda idrottsplatser och motionsanläggningar till inga eller mycket låga självkostnader, en väl utbyggd närvård och äldreomsorg anses som viktiga delar i detta.

Den obebyggda delen av Lidingö består huvudsakligen av skog. Terrängen är relativt starkt kuperad med stora bergsryggar och mellanliggande bördigt slättland, som genom landhöjningen stigit ur havet, och idag på de mest låglänta områdena ligger endast några meter över havsnivå. På den östra delen av Lidingö finns Långängen-Elfviks naturreservat, ett område som sträcker sig från södra delen av Lidingö vid Kottlasjön via Ekholmsnäs över Hustegafjärden och vidare till Elfvikslandet. Området är rikt på rådjur, dovhjort och rödräv. En bäverfamilj finns i Kottlasjön med tydliga spår av strandnära trädfällning av lövskog, och grävling finns i området vid Stockby.

Den största höjden är det delvis konstgjorda berget vid Ekholmsnäsbacken, som når 70 meter över havsnivå.
Lidingö stad  ligger öster om Stockholms kommun inom Stockholms län. Gränsen mellan Lidingö kommun och Stockholms kommun i Lilla Värtan går i nord-sydlig riktning i Lilla Värtan 350 meter från kajkanten vid Ropsten.

Kommunen innefattar ön Lidingö samt ett antal kringliggande ögrupper däribland Stora och Lilla Höggarn, Duvholmen, Strömsö, Stora och Lilla Bergholmen, Fogdholmen, Länsmansholmen, Fjäderholmarna samt Svanholmen. Fastigheterna Björkskärs skärgård och Lilla Nassa skärgård utanför Möja ägs av Lidingö kommun som svarar för tillsynen. Dessa senare ögrupper ingår dock i Värmdö kommun.

Lidingö ingår i Storstockholm

På södra Lidingö finns Lidingöbanan, spårvagnslinje 21, med ändstationer Gåshaga längst öster ut på södra Lidingö respektive Ropsten på Stockholmssidan via gamla Lidingöbron där tunnelbanan i Stockholm ansluter. Sträckan Ropsten till Gåshaga med Lidingöbanan avverkas på cirka 20 minuter. Sträckan Gåshaga till T-centralen med omstigning till tunnelbanan vid Ropsten tar cirka 34 minuter.

Ett omfattande bussnät finns för resor inom Lidingö. De norra delarna av Lidingö inkluderat Rudboda och Näsets flerbostadsområde, som saknar spårbunden trafik, trafikeras av bussar som via Lidingö centrum går vidare till Ropsten med omstigning till tunnelbanan. I rusningstrafik går det även bussar från Larsberg via bostadsområdena Bodal och Baggeby på södra Lidingö till Ropsten och vice versa för att komplettera Lidingöbanans begränsade kapacitet för dessa bostadsområden som sammantaget utgör det mest tätbefolkade området på Lidingö. SL ansvarar för buss- och tågtrafiken på Lidingö. Lidingö kommun har som målsättning att ha samtliga bussar på Lidingö biogasdrivna med gas producerad från Käppalaverket.

Reguljära båtförbindelser finns mellan Lidingö, Nacka Strand och Nybroviken i centrala Stockholm och ut till Stockholms skärgård vid bryggplatser Klippudden, Larsberg och Gåshaga. Vägverket har planer på att upprätta en reguljär vägverksfärja mellan Larsberg och Stockholm. Planen inbegrips i ett större projekt som syftar till att bättre utnyttja Stockholms vattenvägar för att reducera belastningen av speciellt tung trafik på vissa vägavsnitt. I en utredningen som påbörjades 2007 föreslås nya färjeleder med vägverksfärjor på sträckorna Ekerö-Lövsta, Slagsta-Ulvsunda industriområde, Nacka (Bergs oljedepå)-Frihamnen och Nacka-Larsberg. Förbindelserna har beräknats kunna vara i drift omkring 2011.

Lediga Lägenheter berättar lite information om att hyra lägenhet

Vissa hos oss vill att sin nya bostad skall innehålla mer än en bra en lägenhet, utan även ett riktigt hem som de kan bo i flera år i. Och vissa kanske vill ha en extra lägenhet i en annan stad, och det finns ju ingen gräns på hur många lägenheter som en familj kan hyra. Så när ni har bestämt er för hur ni vill bo, en hyresrätt eller flera hyresrätter så kan ni titta på den bostad som ni vill hyra.

Vissa som flyttar in i en lägenhet har länge letat efter lägenheter, och det vi på ledigalagenheter.org gör är att leverera hyresrätter där du vill bo, när du har hittat rätt lägenhet, hyresrätt som finns för uthyres gör enkelt valet att välja den bostad som du vill hyra.

Ännu mer fakta om Lidingö klicka HÄR

Över 1 200 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är gratis att starta konto även för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.