Allt om att skaffa solceller till BRF

I samarbete med Hemsol.se

Solceller är nästan alltid en bra investering, oavsett om man installerar ett solcellssystem på villataket eller som bostadsrättsförening. Men vilka regler är det som gäller för bostadsrättsföreningar egentligen, och när är det en bra idé att installera solceller när man förfogar över en BRF?

Dessa frågor och fler besvarar vi i den här artikeln, som är en heltäckande resurs med information om allt som rör solceller till BRF.

Utvärdera de förutsättningar som gäller

Förutsättningar gällande solinstrålningen

Takets lutning spelar ingen större roll, men det är viktigt att ett eller flera av taken på din BRF är skuggfria. Det är även fördelaktigt om din BRF har tak som lutar i sydlig riktning, men tak som pekar åt väst eller öst fungerar nästan lika bra. En effektminskning på cirka 20 % gäller vid väst- eller öst-pekande tak.

Taket ska vara i bra skick

Om du tillsammans med styrelsen bestämmer dig för att installera ett eller flera solcellssystem kommer systemet sitta på taket i minst 30 år. Detta då moderna solcellssystem producerar rikligt med solel under en väldigt lång tid. Det är därför viktigt att taket är i bra eller mycket bra skick.

Att behöva montera ner solcellerna för att byta tak, för att sedan installera solcellssystemet ännu en gång är både onödigt och kostsamt. Om taket på din BRF är i dåligt skick, byt eller renovera det innan du installerar ett komplett solcellssystem.

Läs mer: Så kan du spara pengar på att jämföra elavtal

Din BRF ska ha en elförbrukning på minst 5 000 kWh per år

Om elanvändningen för din BRF överstiger 5 000 kWh per år är det lönsamt att investera i solceller. Det är även fördelaktigt om de boende går med på att säga upp sina befintliga elavtal för att i stället köpa el som de själva producerar. Då är ett elanvändningsmål på minst 5 000 kWh per år mycket lätt uppnått.

Ta reda på hur mycket solceller din BRF behöver

Det är generellt sett en dålig idé att producera mer solel än vad man behöver. Det är därför viktigt att du som beslutsfattare i din BRF väljer att bara installera så mycket solceller som ni behöver för att täcka elkonsumtionen, men inte mycket mer än så.

Via den här länken får du tag på en bra resurs för dessa typer av uträkningar, som bland annat inkluderar hur mycket el man förbrukar i en lägenhet.

Du måste även försäkra dig om att solcellspanelerna får plats på taket. 1 kW solceller tar upp en takyta på cirka 7 kvadratmeter, så om solcellspanelerna inte får plats får du och din BRF leta efter en annan lösning. Ett större solcellssystem som monteras på marknivå är en helt acceptabel andrahandsåtgärd.

Om du bor i en hyresrätt kan du tipsa din hyresvärd om att installera solceller och hjälpa till med omställningen mot miljövänlig energi.

Skatteregler gällande huvudsäkringen

  • Om din BRF har en huvudsäkring på 63 A eller lägre. Då får ni en skattereduktion på 60 öre per kWh. En ny elmätare inkluderas kostnadsfritt.
  • Om din BRF har en huvudsäkring på mellan 63 och 100 A. Då får ni också en skattereduktion på 60 öre per kWh. Bytet av elmätare får ni dock bekosta själva.
  • Om din BRF har en huvudsäkring på över 100 A. Då har ni inte rätt till någon skattereduktion.

Ta reda på om ni behöver ett bygglov för solceller

Som BRF behöver man i regel aldrig ansöka om bygglov när man installerar ett solcellssystem. Så länge solcellssystemet följer byggnadens form och inte är K-märkt behöver man inte ansöka om bygglov. Vi rekommenderar dock att du och styrelsen kontaktar byggnadsnämnden i er kommun för ett utlåtande.

Hos Länsstyrelsen kan du läsa mer om de regler som gäller för att en byggnad ska klassificeras kom K-märkt, eller ett byggnadsminne.

Ta in solcellsofferter från installatörer

Det är en bra idé att jämföra de priser som gäller, installatörerna emellan. I synnerhet då det är både kostsamt och tidsödande att skaffa solceller som BRF.

4 saker att tänka på när man väljer solcellsinstallatör som BRF

  1. Ska vaktmästaren sköta underhållet, eller ska installatören göra det? Det är i regel bäst att lämna underhållsuppgifterna åt proffsen.
  2. Be installatören att dimensionera solcellssystemet på rätt sätt. Så att överproduktionen av solel blir så liten som möjligt.
  3. Vill ni kunna läsa av elproduktionen med en applikation? Om ja, då måste ni i regel inkludera det som tillval.
  4. Går de boende med på att skaffa ett gemensamt elavtal. Det är ett måste för att en stor solcellsanläggning ska bli lönsam för din BRF.