Lediga lägenheter Dals-Ed

Över 1 000 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är även gratis att starta konto för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.

 

 

 

Söker du lediga lägenheter i Dals-Ed? Med oss hittar du hyresvärdar som kan ha lediga lägenheter i Dals-Ed utan att det kostar dig någonting.  Varsågoda här kommer listan med hyresvärdar till dig helt gratis! Ps, tycker du att vi gör ett bra jobb? Gilla oss på Facebook iså fall!  Tack på förhand!

Hyresvärdar i Dals-Ed

 • Edshus AB
  Edshus AB är det kommunala bostadsföretaget i Dals-Eds kommun. Vi har ca 500 lägenheter i varierande storlek. Vi har också lokaler för affärs- och kontorsverksamhet.
  Till Edshus webbplats
 • Pineskär Fastighets AB
  har hyreslägenheter i storlek 1-4 RoK i centrala Ed. För mer information, besök vårt kontor på Sågverkarevägen 1 B i Ed eller ring 0534-12640.
  Utanför kontorstid når du oss på jourtelefon 070-3212690.
  Till Pineskärs webbplats

Vill du synas här?
Maila: [email protected]

Detaljplaner i kommunen

I Dals-Eds kommun finns det en översiktsplan(ÖP)från 2003 som täcker hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett vägledande dokument som skall underlätta för kommunens och andra myndigheters beslut i enskilda ärenden som gäller planering och byggande.

När kommunen vill förändra mark- eller vattenanvändningen för ett område tas en detaljplan (DP) fram. Detta är en karta med bestämmelser, planbeskrivning och genomförandebeskrivning som styr hur marken får användas. En detaljplan är juridiskt bindande och ger fastighetsägarna rätt att bebygga sin mark så länge det överensstämmer med planen.

En detaljplan kan omfatta enstaka fastigheter eller större områden. Detaljplaner finns för framförallt i tätorten Ed, Torps industriområde, Håbol, samt i Nössemark.

Detaljplanerna styr vad som får byggas och hur byggnaden får lov att se ut. Planerna utgör grunden för hur vi ska hantera frågor om bygglov.

Framtagandet av en detaljplan går ofta till på följande sätt:

 • En ansökan om planbesked kommer in till kommunen.
 • Program-/Planhandlingar upprättas.
 • Miljöbedömning görs.
 • Ett programsamråd/samråd genomförs – yttranden sammanställls.
 • Samrådshandlingarna revideras och blir utställningshandlingar.
 • Utställning genomförs.
 • Detaljplanen godkänns och vinner laga kraft.
 • (Eventuellt överklagas planen).

Om Dals-Ed – en pärla bland 400 sjöar!

Dals-Eds kommun är möjligheternas kommun, vildmarkens kommun, näringslivets kommun och framför allt – människornas kommun. Med en yta på 730 km² och en befolkning på 4 818 invånare (080930) har alla gott om plats och det finns rum för fler.

Dals-Eds kommun är möjligheternas kommun där vi tar hand om varandra och växer tillsammans. Det finns goda förutsättningar att hitta utbildningar och arbeten inom kommunen eller närområdet. Via pendlingsmöjligheterna tåg eller buss finns såväl Oslo som Uddevalla och Göteborg inom räckhåll.

Inom kommunen finns ett differentierat näringsliv med industrier, tjänsteföretag och handel. Det finns en lång historia i kommunen av företagarvänlig anda och i olika mätningar av företagsklimatet brukar Dals-Ed placera sig högt.

I Dals-Ed slipper du stress och bilköer. Här har vi tid och kraft att bry oss om varandra. Det präglar också vårt näringsliv. Företag, köpmän, kommun och myndigheter samverkar för att hitta så bra lösningar som möjligt.

Dals-Ed är en del av ekolandskapet Dalsland. Vi erbjuder en miljö med ren luft, rent vatten och rena marker. Här finns en magnifik och orörd natur. Dals-Ed kan erbjuda tystnad – en verklig bristvara för många människor. Kommunens ca 400 sjöar kan också inbjuda till fiske, bad, kanoting och båtfärder.

Tätort och kommundelar

I Dals-Eds kommun finns endast en tätort – Ed. Utöver tätorten finns fem kommundelar – Gesäter, Nössemark, Rölanda, Håbol och Töftedal – som tidigare var egna kommuner men som 1952 ingick i det som idag är Dals-Eds kommun.

Över 1 200 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är gratis att starta konto även för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.