Karta över Hallstahammar

Lediga lägenheter i Hallstahammars kommun

Över 1 000 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är även gratis att starta konto för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.

 

 

 

Hallstahammars kommun, Västmanlands län. Orten är en naturskön gammal bruksort med metallindustri som kärna för samhället. Bulten och Kanthal är ortens viktigaste näringar. Efter 1970 har dock industrins betydelse stegvis minskat och företagsstrukturen blivit mer mångfacetterad.

Privata hyresvärdar Hallstahammar

Här i listan kan du hitta de kommunala och privata hyresvärdar som finns att hitta i Hallstahammar. Du kan kontakta oss ifall du är privat hyresvärd och vill synas i listan kostnadsfritt. Det kan ibland vara sista utvägen att kontakta den privata aktören för att lyckas hitta sitt framtida boende.

  • HSB Mälardalen – 021-370 24 00
  • Företagarum – 0220-22550
  • Eldsboda Fastigheter – 0220-23903
  • Hallstahem – 0220-23300
  • Vs-Hus Aktiebolag – 021-381450

Information om kommunen

Att bo och leva i Hallstahammars kommun ska vara enkelt. Här finns trivsamma skolor och förskolor nära bostaden, god kommersiell service och nära till natur och fritidsanläggningar. Flera nya bostadsområden håller på att byggas och du kan välja att bo i både lägenhet, radhus eller villa. Du finner också ett rikt förenings- och kulturliv med bland annat en egen teater.

Kommunala bostadsbolaget Hallstahem

Hallstahem är ett kommunägt bolag i Hallstahammars kommun. Bolaget äger och förvaltar bostäder och lokaler i hela kommunen.

Totalt förvaltar dem ca 2 500 lägenheter och ca 300 lokaler som är fördelade i Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm.

Att bo i kommunen

Förutom att det finns olika boendeformer att erbjuda och en fängslande natur så hittar du många andra viktiga värden hos oss, som ger dig livskvalitet.

Kommunen lyckas bra med barnomsorg och vi strävar efter att snabbt ge plats på förskola, skola eller fritids. Vi har hög personaltäthet med många vuxna bland barnen. Det är tryggt att vara förälder här. Vi får oftast bra betyg när våra omsorger mäts mot andra och vi arbetar aktivt inom det här området.

Kända företag i kommunen

Vi har flera stora väl kända företag såsom Bulten, Sandvik och TPC. Vad som är mindre känt är att det finns närmare 700 företag i kommunen. Majoriteten är småföretag. Det finns flest antal företag inom handel, bygg, jordbruk/skogsbruk och industrin.

Hallstahammar är bruksorten med anor från 1628, då den första smedjan byggdes i Trångfors.

Nästa viktiga årtal är 1795 när Strömsholms kanal invigdes och bruken längs Kolbäcksån fick en säker transportled för sina varor till sina marknader. 1873 grundades Bultfabriks Aktiebolaget, som skulle bli Hallstahammars största industriföretag.

Över 1 200 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är gratis att starta konto även för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.