hammarö

Lediga lägenheter i Hammarö kommun

Över 1 000 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är även gratis att starta konto för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.

 

 

 

Hammarö kommun är en attraktiv boendekommun med ett varierat bostadsutbud. Efterfrågan på bostäder är stor och kommunen arbetar hela tiden med planering av nya bostadsområden.

Privata hyresvärdar Hammarö

Här kan du hitta privata hyresvärdar som finns att hitta på Hammarö. Du kan alltid via en privat hyresvärd öka dina chanser till att hitta lediga lägenheter.

  • Boltjes fastigheter: 0737-023997
  • Tye Förvaltning: 054-100116
  • Hammaröbostäder: 054-515440
  • CIAB Fastigheter: 054-24 01 40
  • Skoghalls Fastighetsförvaltning: 054-519955
  • Rekoby Fastigheter i Karlstad: 070-6143500
  • Nilsson, Kurt Lennart: 054-526018
  • Jönsson, Billy : 054-188200

Kontakta oss om du är privat hyresvärd och vill synas i listan ovanför helt kostnadsfritt

Maila: [email protected]

Senaste iordningställda området finns i Anneberg, strax söder om Lövnäsleden, med 35 villatomter. Här finns planer på ytterligare områden med drygt 70 villatomter.

Vill du söka bostad inom kommunen så finns tips här:

  • AB Hammaröbostäder är ett helägt kommunalt allmännyttigt bostadsföretag. Ändamålet med verksamheten är att främja bostadsförsörjningen i kommunen genom förvärv, uppförande och förvaltande av bostadshus med tillhörande affärslokaler, särskilda boendeformer och tillhörande kollektiva anordningar.

Över 1 200 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är gratis att starta konto även för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.