Lediga lägenheter i Lomma kommun

Över 1 000 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är även gratis att starta konto för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.

 

 

 

Söker du lägenhet i Lomma kommun? Här kan du hitta några privata hyresvärdar som erbjuder hyresrätter till dig som söker efter ett boende i kommunen. Lomma är en tätort i Skåne och centralort i Lomma kommun, Skåne län.

Historiker anser att Lomma nämndes i Knut den heliges gåvobrev under namnet Lumaby år 1085. Skånes kulturella centrum låg på den tiden på Lundaslätten, vars livsnerv var Höje å och de transporter som kunde göras på vattendraget. Via Höje å gick det på den tiden att transportera gods och varor till Uppåkra, Lund, Heddinge (Nuvarande Kyrkheddinge) och Dalby med sin kungsgård.

Hyresvärdar i Lomma

  • STENA FASTIGHETER MALMÖ AB, 075 241 50 00
  • Lena Forsberg Förvaltning AB, 040-410248
  • Lomma Servicebostäder Aktiebolag, 040-417184
  • Mycklaflons Fastighets Aktiebolag, 040-918275
  • Mårtensson, 040-414021
  • Swedish Bay Invest AB, 0708-232732
  • Tensor Fastigheter, 0768667700
  • Öwall, 046-291054

Vill ni också synas här ?

Maila: [email protected]

Mer information om Lomma

Lomma ligger vid Höje ås mynning och blev en naturlig hamn för tull, omlastning och handel, men fick sina rättigheter inskränkta till förmån för Malmö. Fram till bron byggdes 1863 fanns en färja för att ta sig över ån (med olika taxor för häst, skodd och oskodd vagn). Anledningen till att bron inte byggdes tidigare är att den skulle hindrat båttrafiken, som uppenbarligen var av större betydelse än trafiken via land.

lomma

Redan 1682 fanns det ett tegelbruk i Lomma, men samhället växte ytterligare efter det att Frans Henrik Kockum förlade ytterligare ett lerbruk till Lomma 1854, ett lerbruk som länge var ett av Skånes största. Spåren efter det återfinns via de många dammar som ännu finns kvar i nordvästra Lomma.

Årstillverkningen var länge drygt 2,5 miljoner tegelstenar och produktionen fick även hamnen att expandera, då havet blev den naturliga transportvägen.

Förutom att leran kring Lomma var lämplig för tegel, var den även lämplig som en av råvarorna för cement. Skånska Cement AB grundades 1871 och började året därpå tillverka Portlandcement i Lomma. Kalken (som är den andra beståndsdelen i cement) kom bland annat från Saltholm. Av naturliga skäl var tegel och kalktillverkning säsongsarbete och som mest kunde 350 personer arbeta vid cementfabriken under sommarhalvåret.

1900 blev Lomma ett municipalsamhälle inom Lomma landskommun. Den 1 januari 1951 gjordes hela socknen om till Lomma köping. Numera ingår Lomma i Lomma kommun.

Lomma har blivit känt för de stora skandalerna kring eternitfabriken i Lomma. Lomma idag är en modern tätort med närhet till Lund och Malmö. Utvecklingen i tätorten samt i kommunen är positiv med fler inflyttande och ökat byggande. Lomma är känd för sin långgrunda sandstrand ”Lomma beach” och marina.

Vy över Öresund med utsikt mot Öresundsbron, Turning Torso och Köpenhamn. Lomma beach besöks av många turister och närboende under sommaren. En badbrygga finns, likaså minigolf och camping.

Lomma kommun har blivit utnämnd till bästa boendekommunen i landet 2006 av tidskriften Fokus. SLU Alnarp ligger i Alnarp mellan Lomma och Åkarp, nära Lommas sydöstra utkant.

I orten finns sedan 1927 Lomma Scoutkår, en scoutkår inom Svenska Scoutförbundet med cirka 180 medlemmar från 6 år och uppåt.

Lomma

Lomma är en tätort i Skåne och centralort i Lomma kommun , Skåne län . Lomma ligger nära Lund och Malmö . I Lomma finns Lomma kyrka

Lomma kommun

Lomma kommun är en kommun i Skåne län , som ingår i Stormalmö . Centralort är Lomma . Större delen av kommunens yta utgörs av jordbruk

Lomma köping

Lomma köping var en tidigare kommun i Malmöhus län . Administrativ historik: Lomma köping bildades 1951 genom en ombildning av Lomma

Lomma landskommun

Lomma landskommun var en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län . Administrativ historik: Kommunen bildades i Lomma socken i Bara härad i

Alnarp

Alnarp är en småort i Lomma socken i Lomma kommun i Skåne . Alnarp ligger mellan orterna Lomma , Åkarp och Arlöv , ca 10 km nordost om

Bjärred

Bjärred är en tätort i Lomma kommun i Skåne län , drygt en mil väster om Lund . Namnet är en försvenskad form av det skånsk/danska ordet

Flädie

Flädie är en tätort i Lomma kommun och kyrkby i Flädie socken i Skåne , belägen norr om Lomma , öster om Bjärred och 7 km väster om
Ännu mer fakta om Lomma klicka HÄR 

Över 1 200 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är gratis att starta konto även för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.