Lediga lägenheter i Höör kommun

Över 1 000 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är även gratis att starta konto för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.

 

 

 

Söker du lägenhet i Höör kommun? Här kan du hitta privata hyresvärdar som har hyresrätter. Höör är en tätort och centralort i Höörs kommun i Skåne län.

Privata hyresvärdar i Höör

 • AB Höörfasaden, 046–190 440
 • B Göran Eklund, 070-523 51 12
 • BM Fastigheter, 0413-233 00
 • Fastighets AB Exxit, 042–212 640
 • Frosta Hov AB, 0413-291 71
 • Fysema Fastighets AB, 070-310 79 90
 • Hildingssons Fastighet, 070-209 93 57
 • Höörs Byggnads AB, 0413-289 00
 • Julins Revisions AB, 0413-228 75
 • KEMar Fastighets AB, 070-719 62 90
 • Kenomar Fastighets AB, 0413-215 73, 070-685 48 74
 • Kroisos Fastighets AB, 0413-226 61, 070-266 26 61
 • Ludvigsborgshem, 0413-246 70
 • Malmgren Bostad AB, 0413-241 10
 • Morley Fastigheter, 0413-209 57, 070-492 20 78
 • Schills fastighets AB, 070-666 17 48
 • Fastkap, 070-666 17 48

Vill ni också synas här ?

Maila: [email protected]

Mer om Höör

Höörs socken omtalas första gången på 1330-talet då namnet skrevs ”Horgh”. I Palteboken från 1510-talet omtalas 6 gårdar i kyrkbyn ”Hörrie”. 1746 berättas att Höör är den största byn i socknen med sina 19 hela hemman.

Stenhuggeri i stor skala har varit kännetecknande för orten ända sedan man i här slutet av 1000-talet började bryta sten till Lunds domkyrka. Orten har troligtvis varit verkstad för Mårten stenmästare vilken under första hälften av 1100-talet varit verksam vid Lunds domkyrkobygge. I Höörs kyrka finns fortfarande hans huggna dupfunt som han signerat men också låtit avbilda sig på. Den s.k. Stenskogen bär fortfarande vittnesbörd om denna medeltida industri. I senare tid har också en omfattande kvarnstenstillverkning skett i socknen.

Genom järnvägens tillkomst 1858 tog tillväxten fart. Kommunen blev också ett centrum för friluftslivet i Skåne genom den natursköna omgivningen som finns i Frostavallen, Orups sanatorium, Ringsjön med mera. Samhället kan sägas ligga i en ”skålformad” dal med backiga omgivningar. Höör är även ett centrum för den så kallade risbygden i Skåne, ett slags gränszon mellan skogen i Göinge och slätten i söder. Stor utpendling till Malmö/Lund förekommer, i mindre utsträckning norrut mot Hässleholm/Kristianstad.

Animositeten mellan Höör och grannorten Hörby har alltid varit stark men utvecklingen har gått Höörs väg i det att Höör blivit större än grannsamhället. Efter att pågatågen började köra till Höör 1987 steg fastighetspriserna rejält och i dag har tusentals nya invånare tillkommit.

Klockarebackens kapell ligger i Höörs västra utkant på gränsen mot Stenskogen och är ett verk av Bernt Nyberg, en av efterkrigstidens mest intressanta arkitekter i Sverige.

Höörs kommun

Höörs kommun är en kommun i Skåne län . Centralort är Höör .

Ännu mer fakta om Höör klicka HÄR

Över 1 200 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är gratis att starta konto även för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.