Kumla kommun

Lediga lägenheter i Kumla

Över 1 000 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är även gratis att starta konto för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.

 

 

 

I Kumla kommun bor närmare 20 800 invånare. I centralorten finns bostäder, handel och service. Förutom blandad flerbostadsbebyggelse runt centrum är Kumla en utpräglad trädgårdsstad med villabebyggelse. Här kan du som bostadssökande hitta information om hur du kan hitta lediga lägenheter i kommunen och möjligtvis hitta din framtida bostad.

Privata hyresvärdar i Kumla

Det enklaste är att ta kontakt med några av de privata hyresvärdar i listan nedanför och se möjligheten till en ledig lägenhet. Du kan höra med hyresvärden ifall man kan sätta upp sig i kö eller lämna intresseanmälan och förhoppningsvis bli kontaktad när lediga lägenheter uppstår. Vi hoppas du får glädje av listan nedanför och hittar din framtida bostad. Du kan som kommunal och privat hyresvärd i Kumla annonsera helt kostnadsfritt här på sajten. Du som söker efter en ledig bostad kan också gratis skapa ett konto på Samtrygg.se och där hitta lediga bostadsrätter och hus som hyrs ut i andra hand av andra privatpersoner.

Mejla till [email protected] om ni kostnadsfritt vill synas på sajten som en kommunal eller privat hyresvärd och hjälpa folket i Kumla att hitta en ledig lägenhet.

Vill du ligga med i listan som hyresvärd?

Maila oss på [email protected]

Kumla kommun

Hällabrottet, Åbytorp, Sannahed och Ekeby är andra tätorter i Kumla kommun, här består bebyggelsen i huvudsak av villor. I det omgivande jordbrukslandskapet finns småbyar och spridd bebyggelse. Planering pågår för fortsatt utbyggnad av bostäder, handel och service och nya bostadsområden växer fram.

Oavsett om du vill bo i villa, radhus eller lägenhet kan vi erbjuda en bra boendemiljö med närhet till grönområden, natur, service, fritidsaktiviteter, brett kulturutbud, kommunikationer och många arbetsplatser. Kommunen satsar också på en god och trygg trafikmiljö med bra trafiknät och gång- och cykelvägar.

Kommunens översiktplan styr framtida områden för utbyggnad av Kumla. I boendeplaneringen säkerställer kommunen att det finns ändamålsenliga bostäder till kommunens invånare eller de som önskar att flytta till Kumla.

Kumla kommun är ansluten till Mittbygge.se, en portal med information om hela bygglovprocessen.

Över 1 200 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är gratis att starta konto även för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.