Lediga lägenheter i Arjeplogs kommun

Över 1 000 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är även gratis att starta konto för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.

 

 

 

Arjeplogs kommun är till ytan landets fjärde största kommun. Här förekommer bra om plats, och en natur väl värd att värna om.

Här finns bygder med speciellt skydd, exempelvis Peljekaise nationalpark. Här finns Sveriges djupaste insjö, Hornavan, som förser boendena i tätorten med rent och bra dricksvatten.

Arjeplogs kommun ska bli känd för framtidstro, öppenhet, tillåtande kreativt klimat och mångfald, vilket leder till ständig tillväxt och utveckling. Arjeplogs kommun ska upplevas som en attraktiv bostadsort där medborgarna har tillgång till trygg och god livsmiljö, bra arbetsklimat, god omsorg samt bra boende.

Hyresvärdar i Arjeplog

Stiftelsen Arjeploghus, 0961-14 300

Vill ni också synas här ?

Maila: [email protected]

Arjeplogs kommun är till ytan landets fjärde största kommun, lite större än landskapet Skåne. Dock är Arjeplogs kommun den kommun i Sverige som har lägst befolkningstäthet 0,25 invånare per kvadratkilometer. Skulle alla invånare bo jämnt fördelade i kommunen skulle detta innebära att varje person skulle bo drygt två kilometer från närmaste granne.

I kommunens centrala delar finns Öberget , med utsikt över samhället, samt Renberget och Akkelis , som har toppstugor med vidsträckt utsikt.
I Arjeplogs kommun finns 8 727 sjöar och vattendrag, vilket gör kommunen till Sveriges vattenrikaste kommun. Bland vattendragen finns de tre älvarna Pite älv, Skellefte älv och Laisälven. Av dessa är det endast Skellefte älv som är reglerad. Sveriges djupaste insjö, Hornavan, finns med i Skellefteälvens sjösystem.

Allt vatten i Arjeplogs sjösystem är drickbart. Under vintern ägnar sig många biltillverkare åt biltestning på sjöarnas isar.

Floran i Arjeplogs kommun består till största delen av fjällflora. Det finns ett antal fridlysta växter inom kommunen. Fjällhed är den i särklass mest skyddade naturtypen i Norrbottens län. I kommunen finns 15 speciellt skyddade områden i form av nationalparken Pieljekaise, 13 naturreservat och ett djurskyddsområde . Totalt upptar dessa områden en yta av 150 210 hektar. Sulitelma massivet i kommunens nordvästra hörn inhyser såväl Sveriges största glaciär Salajekna och den högsta punkten i Arjeplogs kommun, Stortoppen på ca 1860möh.

Inlandsbanan passerar i utkanten av kommunen och har en hållplats i Slagnäs .

Ännu mer fakta om Arjeplog klicka HÄR

Över 1 200 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är gratis att starta konto även för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.