Lediga lägenheter i Avesta kommun

Över 1 000 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är även gratis att starta konto för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.

 

 

 

Letar du efter en ledig lägenhet i Avesta? En kommun med stora visioner på framtiden och en bra plats att bo, Här finner du flertalet av alla hyresvärdar som finns att tillgå i Avesta kommun. Du kan också som hyresvärd helt kostnadsfritt ligga med i vår lista här på hemsidan.

Hyresvärdar i Avesta

 • PS Hem AB, 0706 05 35 75, [email protected]
 • Avesta Hus Citrus AB, 0226-19900
 • Christer Steingruber Fastigheter AB, 0226-50505
 • Dalstjärnan Holding AB, 040-6310630
 • Fastighets Ab Nyman & Sjögren, 0226-251501
 • Fastighets Ab Slaggatan, 0226-14855
 • Gamla Byn Aktiebolag, 0226-645700
 • Gigantisk Förvaltning i Avesta AB, 0226-19960
 • Hantverksdesign i Folkärna Fastighets AB, 0226-19010
 • Hekema AB, 0226-80365
 • Holding Rental i Avesta AB, 08-50129523
 • John Huset AB, 0226-54730
 • Krigh, 0226-70413
 • Maskinteknik i Avesta Aktiebolag, 0226-55100

Vill ni också synas här kostnadsfritt som hyresvärd?

Maila: [email protected]

Information om kommunen, som kanske blir er nästa boplats!

Lediga lägenheter  erbjuder inom Avesta kommun omkring 15 hyresvärdar men även folkärna och Grytnäs motsvarande samma socknar, samtliga inom Folkare härad.

Två samhällen som inrättas i området, Avesta år 1889 inom Avesta kommun och Krylbo 1904 inom Folkärna kommun.

År 1907 bildades Avesta köping genom ombildning av landskommunen, varvid samhället upplöstes. År 1919 ombildadades köpingen till Avesta stad. Samma år bröts tätortsdelen ut ur Folkärna kommun för att bilda Krylbo köping.

Vid kommunreformen 1952 sker inga sammanslagningar i området. I stället sker bildandet av blockkommunen Avesta redan 1967, då Avesta stad läggs samman med Krylbo köping samt landskommunerna By, Folkärna och Grytnäs. Den nya kommunen är formellt stad fram till 1971 då Avesta kommun träder i stadens ställe.

Avesta 2020

I Avesta har ni bestämt er, det är en vanlig reaktion jag får när det gäller vår satsning på att det ska bo 25 000 personer i Avesta kommun år 2020, säger Lars Isacsson, kommunalråd, Avesta kommun.
– Vi vet vilka problem vi har att jobba med, nu gör vi något åt det. Avesta 2020 är något som berör alla i Avesta kommun, och kanske lite extra alla de unga som bor här.
– Till barn och unga i Avesta kommun vill jag säga att det vi jobbar för, det är att ni ska kunna bo kvar här efter skolan. Det ska finnas jobb, bra fritid med mycket aktiviteter. Det ska vara roligt att bo i Avesta – liv och rörelse, utropar Lars Isacsson.
Därför satsar Avesta kommun på en mängd olika projekt, alla till för att få fler att bo i Avesta, så att det kan bli ännu bättre att bo här.
– Om vi inte gör den här satsningen skulle det i slutändan bli lite mindre av allt. Mindre program att välja bland på gymnasiet till exempel. Möjligheterna skulle helt enkelt bli färre och vi skulle inte själva vara med och påverka hur det kommer att bli, säger Lars.
– Och det är vi som måste göra det. Du, jag, vi – ingen annan kommer göra det åt oss, och för att vi ska lyckas måste alla vara med. Det här är inget kommunalt projekt – utan ett projekt av, med och för oss alla som bor i Avesta kommun.
Alla kan vara med Att bidra till att nå målet om 25 000 invånare år 2020, kan man göra på många sätt. Till att börja med är det värdefullt att tänka till om varför man själv bor
i kommunen – vad det är som gör att man trivs här.
– Vi bor ju här för att vi vill det och att vi tycker det är bra – då ska vi berätta om det för andra. Vad vi tycker är bra med vår kommun kan vara väldigt olika saker, men det är bra med olika bilder.

Att tala och arbeta med framtiden i sikte är en drivkraft hos Lars Isacsson.
– En del människor uppfattar det som provocerande att prata och arbeta med
vision och framtid när vi har problem att lösa just nu. Men det finns inga motsättningar
i det, tycker jag. Vi måste lösa problemen vi har idag, men också jobba med framtiden om det ska kunna bli bättre. Klart vi till exempel ska ha bra standard på skolor och vägar idag, men om vi lyckas få fler invånare, kommer vi kunna ha ännu bättre skolor och vägar.

Regioncentrumet Avesta

Det är inte bara Avesta som åter vill växa. Inte bara nationellt, utan globalt finns det en stark urbaniseringstrend, som innebär att de mindre orterna förlorar befolkning när fler flyttar till storstäderna.

– Därför ska vi utnyttja var vi ligger, och utnyttja urbaniseringen till vår fördel. Vi ska bli ett regionalt tillväxtcenter, säger Lars.
– Vi har inte tillräckligt lyft fram vårt utmärkta läge, och tidigare har infrastrukturen med vägar, järnvägar och IT inte varit så bra som de är nu. Dessutom fortsätter vi att satsa på infrastrukturen.

Kris och kreativitet

Projektet 2020 kom till i samband med Outokumpus stora varsel. Plötsligt skulle Outokumpus arbetsstyrka minska med cirka en fjärdedel. Mycket i en kommun som Avesta, och jämförbart med nedläggningen av Saab i Trollhättan – i förhållande till folkmängden.

– Hur ska Avesta se ut framöver, det har vi haft med oss länge, men Outokumpus varsel blev en katalysator för de tankarna. I kriser föds kreativitet, säger Lars.
– Det gick väldigt snabb för förtroendevalda och tjänstemän att hitta fram till en målbild. Vi bjöd tidigt in Näringslivsdepartementet, och träffade representanter därifrån våren 2012. Då presenterade vi de första konkreta idéerna, och många av dem formade sedan projektet Avesta 2020, säger Lars.

Befolkningsmål

Sedan dess är det många som har jobbat med att konkretisera och fördjupa de ursprungliga projektidéerna.
– Nu är vi där att det inte bara är ord och tankar, utan fyllt av planer och handlingar, säger Lars.

Själva projektet, som delvis är finansierat av Region Dalarna pågår till år 2015.
– Men vi kommer inte nå befolkningsmålet på tre år, utan projektet blir ett startskott för ett nytt sätt att jobba. Det är en rivstart på vår långsiktiga strategi för att nå målet om 25 000 invånare år 2020.

Bakgrund till projektet

Sedan oktober 2011 har företag i Avesta och Hedemora varslat 660 arbetstillfällen, vilket utgör 8 % av den totala mängden arbetstillfällen

För att lyckas nå målet 25 000 invånare år 2020, krävs ett långsiktigt, strategiskt och målmedvetet arbete där kommunens gemensamma ansträngningar i samspel med Region Dalarna, lokala företag  och flera andra aktörer, med kraft strävar i samma riktning. Avesta kommuns arbete med att utarbeta den kommunövergripande strategin, inleddes i samband med Outokumpus varsel i oktober. Arbetet har bland annat inneburit framtagande av målbild, nulägesanalys samt operativa åtgärder i bred dialog med såväl Outokumpu, övrigt lokalt näringsliv, Arbetsförmedling, Länsstyrelse, Region Dalarna som politiker och tjänstemän i brett samförstånd.

Företagsbilden i Avesta kommun domineras av två stora företag, Outokumpu Stainless AB och Stora Enso Fors AB. Trots att kommunens arbetstillfällen är ungefär lika fördelade mellan den privata tjänstesektorn, den offentliga sektorn och tillverkningsindustrin, är beroendet av de två stora industriföretagen Outokumpu och Stora Enso Fors AB stort. Kommunen är därför i behov av ett breddat näringsliv, med högre andel privat tjänstesektor samt nya företag med nya produkter/tjänster och en högre andel nyföretagande. Detta för att få en långsiktig hållbarhet och kunna säkra tillväxt och välfärd.

Ännu mer fakta om Avesta klicka HÄR

Över 1 200 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är gratis att starta konto även för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.