Lägenhetsinnehav

Lägenhetsinnehav kan medföra oförutsedda kostnader som måste finansieras

Har du hittat ditt drömboende och är i färd med att flytta in i din nya lägenhet? Grattis! Men även om vi inte vill lägga smolk i bägaren är det viktigt att vara förberedd på det oförutsedda. För det finns flera kostnader med att bo i lägenhet – vissa betalas i förskott medan somliga är löpande och ytterligare andra är att betrakta som dolda.

Så om du ska hyra en lägenhet finns det flera saker att ta i beaktande. Det är viktigt att vara medveten om alla de kostnader som är förenade med denna typ av boende. Och du behöver dessutom ha möjlighet att kunna betala dessa.

Nedan går vi igenom några av de utgifter som få presumtiva lägenhetsinnehavare tänker på. Syftet med detta är att ge dig en förståelse för dessa samt en möjlighet att parera potentiella falluckor.

Så kan du finansiera oförutsedda utgifter

Det är vanligt att oförutsedda utgifter kopplade till bostaden uppstår även då du hyr en lägenhet. Det är visserligen relativt ovanligt att du som hyresgäst är ansvarig för att underhålla och vid behov uppgradera vitvaror och liknande, men det förekommer. Och i synnerhet om du skulle hantera lösöret i lägenheten på ett oaktsamt sätt som leder till att skador uppstår så blir du ofrånkomligen personligt betalningsansvarig.

Dessutom kan andra dolda eller oförutsedda utgifter som är relaterade till ditt lägenhetsinnehav uppkomma. När så är fallet är det bra att ha en budget att ta pengar ifrån för att täcka dessa kostnader. Men tyvärr är det långt ifrån alla svenska hushåll som har tillräckligt stora medel undanstoppade för detta ändamål. Då kan den enda lösningen vara att samla lån och krediter för att sänka kostnaderna och samtidigt låna lite extra för att täcka den kostnad som uppstått.

Men denna typ av finansiering av oförutsedda utgifter är alltså att betrakta som en sekundär lösning. Den primära lösningen är att ha en budget för detta ändamål.

Dolda och oförutsedda utgifter kopplade till lägenhetsinnehav

Dessa är några av de främsta utgifterna som det medför att hyra en lägenhet:

Flyttkostnader

Kostnaden för att flytta bohaget från den gamla bostaden till den nya är en utgift som ofta förbises av den som ska hyra en lägenhet. Därför är det viktigt att du räknar med denna kostnad i din flyttbudget.

Alla billigast kommer du förstås undan om du helt enkelt hyr en lastbil själv eller ber några vänner om hjälp med flytten. Men om detta inte av någon anledning inte är en möjlighet för dig, eller om du har ett väldigt omfattande bohag som ska flyttas, kan det vara värt att anlita en flyttfirma. Detta är då en utgift som ganska snabbt kan skena iväg. Av denna anledning bör du ta in offerter från flera olika firmor och bilda dig en uppfattning av prisbilden.

Hyra

Hyran är såklart den mest uppenbara kostnaden med att hyra en lägenhet. Den går dock inte att bortse ifrån, och beroende på hur upplägget med uthyrningen ser ut kan du även behöva betala en eller flera hyror i deposition. Dessutom kan kostnaden för dröjsmål ibland bli ganska saftig om du skulle råka bli sen med betalningen av hyran.

Hemförsäkring

Vissa bostadsbolag kräver att du tecknar en hemförsäkring. Denna typ av försäkring är generellt sett relativt billig – i regel kostar den mellan 500 och 1 700 kronor om året. Men det är ändock en kostnad som du behöver budgetera för i din månatliga budget.

Avslutande tankar

Listan över de oförutsedda kostnader som kan uppstå då du hyr en lägenhet kan förstås göras avsevärt mycket längre. Men vi har för sakens skull valt att fokusera på de mest uppenbara och vanligt förekommande. Och vi kan avslutningsvis inte nog understryka vikten av att ha en budget för denna typ av utgifter!